16 stycznia 2020

Podsumowanie konferencji warsztatowej „Trzy kroki do wymiany” – jak zorganizować polsko-niemiecki projekt wymiany uczniów we współdziałaniu z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży?

W dniu 14 stycznia 2020 r. w odbyła się konferencja warsztatowa pn. „Trzy kroki do wymian – jak zorganizować polsko-niemiecki projekt wymiany uczniów we współdziałaniu z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży. Organizatorami wydarzenia byli: Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty oficjalnie otworzył konferencję. Pan Kurator nawiązał do roli projektów międzynarodowych i ich znaczenia w rozwoju szkół i placówek oświatowych, jednocześnie podkreślając fakt, iż współpraca polsko-niemiecka może opierać się na szerokim wachlarzu tematycznym. W przedsięwzięciu wziął udział Pan Zbigniew Wojciechowski, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach. Pan Jarosław Brodowski, Kierownik referatu wspierania z ramienia PNWM, przedstawił edukacyjny wymiar projektów w działalności szkół, rozwoju uczniów oraz nauczycieli. Omówiono także praktyczne aspekty organizacji wymian – poszukiwania partnera, finansowania, wnioskowania i rozliczenia dotacji. Informacje przekazane przez prelegentów z PNWM zostały wsparte przykładami dobrych praktyk. Swoje dokonania w ramach współpracy z niemieckimi szkołami zaprezentowały szkoły z województwa świętokrzyskiego: II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Starachowicach oraz Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku. Po części teoretycznej był czas na pytania zarówno do pracowników PNWM jak i nauczycieli, którzy realizowali projekty w ramach współpracy.

Wszelkie informacje na temat rodzaju projektów dofinansowanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, kwestii dofinansowania oraz giełda kontaktów do partnerów projektowych znajdują się na stronie internetowej organizacji: https://www.pnwm.org/