13 stycznia 2020

Bezpieczny wypoczynek – serwisy internetowe

Strony internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi:

Ponadto w sklepie Google Play i App Store znajduje się bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ.

Zaleca się, aby organizatorzy wypoczynku zimowego, kierownik wypoczynku, czy wycieczki, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).