13 stycznia 2020

Ogólnopolski Program „Bardzo Młoda Kultura”

Narodowe Centrum Kultury realizuje ogólnopolski program “Bardzo Młoda Kultura”. Aktualnie trwa II edycja programu, przewidziana na lata 2019 – 2021. Strategicznym celem programu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury.

Zadaniem programu jest m.in. projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach pełni rolę wyłonionego w naborze operatora wojewódzkiego programu.

Więcej informacji na stronie: http://​www​.wdk​-kielce​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​i​d​1​=​4​6​2​&​l​a​n​g​u​a​g​e​=pl