13 stycznia 2020

XX Konkurs Literacko-Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem

Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie literacko-plastycznym organizowanym pod hasłem „(Nie)Zwyczajna świętość”.

Celem inicjatywy jest m.in. uczczenie beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego, upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II – Papieża Polaka, inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa  duchowego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Termin nadsyłania prac to 7 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego), zaś rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 15 maja 2020 r.

Regulamin przedsięwzięcia znajduje się na stronie internetowej organizatora.