10 października 2007

Komunikat w sprawie terminu odbioru testów do pierwszego etapu konkursów przedmiotowych

Dyrektorzy Gimnazjów, w których będą odbywać się pierwsze etapy następujących konkursów przedmiotowych:

  • V Konkurs Historyczny
  • V Konkurs Chemiczny
  • V Konkurs Geograficzny

proszeni są o odbieranie testów w dniu 12 października 2007 r., w godz. 7.30–15.00 w pokoju nr 644 (VI piętro Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego) lub we właściwym dla siedziby swojej szkoły oddziale Kuratorium Oświaty w Kielcach.