10 stycznia 2020

Ferie zimowe. Telefon interwencyjny

Informujemy, że od 13 stycznia do 21 lutego będzie działał telefon interwencyjny dla uczestników wypoczynku, rodziców i nauczycieli. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w organizacji form wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod numerem telefonu 512 172 140 będzie można zgłosić uwagi i wnioski do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30. Od godziny 15.30 do 7.30 dnia następnego oraz w soboty i niedziele całodobowo powiadomienia można zgłaszać na telefon alarmowy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 987.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl na bieżąco publikowane są informacje o zatwierdzonych wypoczynkach, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Strona umożliwia także zgłaszanie uwag, które wpływają bezpośrednio na skrzynkę MEN. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych informację o nich można także zgłaszać
odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom (komenda powiatowa/miejska Państwowej Straży Pożarnej, państwowy/powiatowy Inspektor Sanitarny, Policja).