10 października 2007

Komunikat w sprawie stosowania niedopuszczalnej praktyki wobec rodziców dzieci niepełnosprawnych

Szanowni Państwo

Uznaję za niedopuszczalne stosowanie w szkołach i przedszkolach praktyki zmuszania rodziców dzieci niepełnosprawnych do przebywania z nimi podczas organizowanych zajęć edukacyjnych i wychowawczych.

W oparciu o art.1. ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zapewnia się możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) to dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole i placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Janusz Skibiński