10 stycznia 2020

Ankieta na temat działań muzycznych realizowanych w szkole

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, realizujące projekt Akademia Chóralna, zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół ogólnokształcących i branżowych o wypełnienie w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. elektronicznej ankiety odnośnie rodzaju działań muzycznych podejmowanych w szkołach.

Do pobrania: