12 stycznia 2022

SIO. Jak wpisać sprawozdanie wynagrodzeniowe za 2021 rok, jeśli w 2021 roku były z nauczycielem podpisane dwie umowy w różnych okresach?

Częste pytanie: Jak wpisać sprawozdanie wynagrodzeniowe za 2021 rok, jeśli w 2021 roku były z nauczycielem podpisane dwie umowy w różnych okresach? Na przykład:

  1. pierwsza umowa od 01.09.2019 do 20.06.2021
  2. druga umowa od 01.09.2021 do 25.06.2022.

Odpowiedź: W takiej sytuacji musimy wprowadzić dwa osobne sprawozdania roczne z wynagrodzeń za rok 2021:

  1. pierwsze sprawozdanie za rok 2021 będzie dotyczyło pierwszej umowy i tam proszę wpisać wszystkie składniki wynagrodzenia brutto wypłacone w okresie obowiązywania tej umowy w roku 2021, czyli dla ww. przykładu będzie to okres od 01.01.2021 do 20.06.2021.
  2. drugie sprawozdanie za rok 2021 będzie dotyczyło drugiej umowy i tam proszę wpisać wszystkie składniki wynagrodzenia brutto wypłacone w okresie obowiązywania tej umowy w roku 2021, czyli dla ww. przykładu będzie to okres od 01.09.2021 do 31.12.2021.