9 stycznia 2020

SIO. Jak wpisać sprawozdanie wynagrodzeniowe za 2019 rok, jeśli w 2019 roku były z nauczycielem podpisane dwie umowy w różnych okresach?

Częste pytanie: Jak wpisać sprawozdanie wynagrodzeniowe za 2019 rok, jeśli w 2019 roku były z nauczycielem podpisane dwie umowy w różnych okresach? Na przykład:

  1. pierwsza umowa od 01.09.2018 do 20.06.2019
  2. druga umowa od 01.09.2019 do 25.06.2020.

Odpowiedź: W takiej sytuacji musimy wprowadzić dwa osobne sprawozdania roczne z wynagrodzeń za rok 2019:

  1. pierwsze sprawozdanie za rok 2019 będzie dotyczyło pierwszej umowy i tam proszę wpisać wszystkie składniki wynagrodzenia brutto wypłacone w okresie obowiązywania tej umowy w roku 2019, czyli dla ww. przykładu będzie to okres od 01.01.2019 do 20.06.2019.
  2. drugie sprawozdanie za rok 2019 będzie dotyczyło drugiej umowy i tam proszę wpisać wszystkie składniki wynagrodzenia brutto wypłacone w okresie obowiązywania tej umowy w roku 2019, czyli dla ww. przykładu będzie to okres od 01.09.2019 do 31.12.2019.