9 stycznia 2020

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Panowie
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych w województwie

Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą do  nauczycieli o odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego od dnia 10 stycznia 2020 r.

Dokument  można odebrać  osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę w  siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach, pokój 239 – II piętro, budynek C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Informujemy, że zaświadczenie, które nauczyciel otrzymuje po zakończonej komisji kwalifikacyjnej, nie jest dokumentem, na podstawie którego pracodawca może zwiększyć wysokość wynagrodzenia nauczyciela. Należy dostarczyć akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Jednocześnie przypominamy,  że osoby, które jeszcze nie odebrały aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z sesji letniej, proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się po odbiór dokumentu – (adres jw.)

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik