31 stycznia 2020

I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka

Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w I Świętokrzyskiej Olimpiadzie Przedszkolaka.

Rywalizacja sportowa organizowana jest dla publicznych i niepublicznych przedszkoli z terenu województwa świętokrzyskiego. Zawody odbywać się będą w 3 etapach; gminnym, powiatowym  i wojewódzkim.

Planowany harmonogram zawodów:

  • etap gminny: 1 lutego – 15 marca 2020 r.,
  • etap powiatowy: 1 kwietnia – 15 maja 2020 r.,
  • finał wojewódzki: 5 czerwca 2020 r.

W zawodach mogą wziąć udział dzieci w wieku 5 i 6 lat:

  • 5-latki – drużyna dziewcząt i drużyna chłopców,
  • 6-latki – drużyna dziewcząt i  drużyna chłopców.

Każda drużyna składa się z 4 dzieci oraz jednego zawodnika rezerwowego.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rywalizacji znajdują się w Regulaminie I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka.

Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać za pomocą formularza elektronicznego:

Termin przesyłania zgłoszeń do 25 stycznia 2020 r.

Organizator Turnieju: Świętokrzyski Kurator Oświaty

Osoby do kontaktu w sprawie Olimpiady:

  • wizytator Irena Sobieraj – irena.sobieraj@kuratorium.kielce.pl, tel. 41 350 18 57
  • wizytator Elżbieta Szczęsna-Kusak – elzbieta.szczesna@kuratorium.kielce.pl, tel. 41 350 18 57
  • wizytator Piotr Zimoch – piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl, tel. 41 342 15 36

Załączniki

regulamin olimpiady
Data: 2020-01-09, rozmiar: 53 KB