5 października 2007

Aneks do regulaminów I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas III gimnazjum i V Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 23.08.2007 r. wprowadzającym nową podstawę programową kształcenia matematycznego w gimnazjum uprzejmie informujemy, że regulamin obu konkursów w roku szkolnym 2007/2008 nie będzie zmieniony. Wymagania konkursowe nie wykraczają poza treści zawarte w „starej” podstawie programowej.

Danuta Pyrek
przewodniczący Wojewódzkiej Komisji
Konkursu Matematycznego