31 grudnia 2019

Zarządzenie nr 414/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2020 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

Załączniki