30 grudnia 2019

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie tabeli dotyczącej realizacji pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2019 roku. Dotyczy ona wydatków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, jak również zaangażowanych środków własnych.

Informację należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl  tel. 41 342-19-06.

Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Załączniki

załącznik tabela
Data: 2019-12-30, typ pliku: XLSX, rozmiar: 14 KB