30 grudnia 2019

Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
z terenu województwa świętokrzyskiego

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 odbywa się monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole.  Monitorowanie nie dotyczy szkół filialnych.

Monitorowanie będzie przeprowadzone w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych: liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – w okresie od 2 stycznia 2020 r. do marca 2020 r. Monitorowanie obejmuje 100% ww. szkół.

Arkusz monitorowania jest już dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam formularz.    Przed zamknięciem formularza należy sprawdzić, czy została udzielona odpowiedź na każde pytanie. Jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona.

Wersje tekstowe arkusza monitorowania (w formacie .doc i .pdf) zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Jakość edukacji\Nadzór pedagogiczny.

Prosimy Państwa Dyrektorów publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego o niezwłoczne i terminowe wypełnienie ww. arkusza.

Świętokrzyski Kurator Oświaty 

Kazimierz Mądzik 

Załączniki