19 grudnia 2019

I edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych.

Przedsięwzięcie służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej.

Wszystkie informacje organizacyjne i programowe, terminarz zawodów, informacje o uprawnieniach itp., dostępne są na stronie internetowej www.olijpsp.pl.

Załączniki

Komunikat OLiJP_SP
Data: 2019-12-19, rozmiar: 310 KB