9 stycznia 2020

Projekt „Dar na stulecie”

Organizatorzy zapraszają do współpracy przy projekcie „Dar na stulecie”, upamiętniającym 100-​lecie urodzin św. Jana Pawła II.

Główną ideą projektu jest wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Liczy się każdy człowiek i każda wspólnota. Wolontariat, modlitwa, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, charytatywnym czy edukacyjnym to obszary działań, w których każdy może przyłączyć się akcji.

Wszystkie inicjatywy są rejestrowane na stronie: https://​darna100​.pl/​d​o​l​a​c​z​-​d​o​-​p​r​o​j​e​k​tu/

Zostaną później spisane i złożone w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie jako Dar za życie Papieża z Polski. Inicjatywy mogą być zgłaszane m.in. przez szkoły, poszczególne klasy, a także indywidualnie przez uczniów.

Szczegółowe informacje na stronie: www​.darna100​.pl