19 grudnia 2019

Konkurs na recenzję filmu „Legiony”

Producent filmu „Legiony” ogłasza konkurs z nagrodami na recenzję filmu, adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich.

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie postaw patriotycznych i etycznych wśród młodzieży oraz wyłonienie osób obdarzonych umiejętnością formułowania i uzasadniania swych opinii o dziele filmowym.

Recenzje należy nadsyłać do 30 stycznia 2020 r. Regulamin konkursu jest dostępny na stronach FB organizatora.