18 grudnia 2019

Konkurs historyczny „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918”

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach NSZZ „Solidarność”, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach i Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach „Nasza Jedynka” organizują V edycję, adresowanego do uczniów szkół podstawowych powiatu starachowickiego, konkursu historycznego „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918”.

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach. 14 lutego 2020 r. przeprowadzony będzie etap szkolny, zaś 27 marca 2020 r. odbędzie się, połączony z sesją naukową, finał konkursu, w którym weźmie udział 40 uczniów.

Minimalna, gwarantowana przez organizatorów, kwota nagród przewidziana dla laureatów konkursu wynosi: I miejsce-600 zł.; II miejsce-500 zł.; III miejsce-300 zł.; IV miejsce200 zł.; V miejsce-100 zł. Pozostali uczestnicy  finału otrzymają nagrody książkowe i upominki.

Termin zgłaszania szkół uczestniczących w konkursie mija 24 stycznia 2020 r.

Patronat nad konkursem sprawują: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Starosta Powiatu Starachowickiego Piotr Babicki, Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, Wójt Gminy Brody Marzena Bernat, Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas, Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela i Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach Dorota Koczwańska-Kalita.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2019-12-18, typ pliku: PDF, rozmiar: 331 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2019-12-18, typ pliku: DOCX, rozmiar: 17 KB