17 grudnia 2019

Rozliczenie  zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2019 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w  2019 roku.

Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i przesłać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 10 stycznia 2020 roku na adres mailowy: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl, a następnie w formie papierowej na adres:

Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem „Rozliczenie środków Funduszu Pracy za 2019 rok”.

Jednocześnie przypominam, że zwrotu niewykorzystanych środków, jak również odsetek od środków Funduszu Pracy należy dokonać do dnia 10 stycznia 2020 roku.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Tabela młodociani rozliczenie za 2019 rok
Data: 2019-12-17, typ pliku: XLS, rozmiar: 28 KB