10 grudnia 2019

Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2020 „Stalowi profesjonaliści”

Zapraszamy do udziału w konkursie GG Robot 2020 „Stalowi profesjonaliści”. Konkurs organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w porozumieniu z innymi kuratoriami w tym Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Konkurs skierowany jest głównie do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-​VIII) i polega na zbudowaniu i  zaprogramowaniu własnego robota do określonych celów.

Formularz zgłoszeniowy oraz informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie http://​ggrobot​.pl/

Regulamin konkursu znajduje się pod adresem: https://​www​.ko​.rzeszow​.pl/​d​l​a​-​d​y​r​e​k​t​o​r​a​-​i​-​n​a​u​c​z​y​c​i​e​l​a​/​k​o​n​k​u​r​s​y​-​p​r​z​e​d​m​i​o​t​o​w​e​/​r​e​g​u​l​a​m​i​n​-​p​o​n​a​d​w​o​j​e​w​o​d​z​k​i​e​g​o​-​k​o​n​k​u​r​s​u​-​b​u​d​o​w​y​-​i​-​p​r​o​g​r​a​m​o​w​a​n​i​a​-​r​o​b​o​t​o​w​-​g​g​-​r​o​b​o​t​-​2​0​2​0​-​s​t​a​l​o​w​i​-​p​r​o​f​e​s​j​o​n​a​l​i​s​ci/