6 grudnia 2019

IX Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach organizują IX Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu. Bieżąca edycja odbędzie się pod hasłem „Działajmy razem dla lepszego Internetu

Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach obchodów IX ŚDBI adresowane są do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Należą do nich:

  • konkurs „Działajmy razem dla lepszego Internetu”, 
  • zajęcia warsztatowe, dyskusje panelowe, prezentacje, pogadanki i podsumowanie konkursu, które odbędą się w dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Jagiellońska 109A.

Cele IX ŚDBI są zgodne z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 – Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Więcej informacji na stronie: www.sodmidn.kielce.eu