6 grudnia 2019

Relacja ze spotkania z Prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego Panem Andrzejem Supronem.

W siedzibie Kuratorium Oświaty w  Kielcach w dniu 2 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie z udziałem:

Pani Agaty Wojtyszek – Posła na Sejm IX Kadencji, Wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Pana Kazimierza Mądzika – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Pana Andrzeja Suprona – Prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego, Pana Zbigniewa Wojciechowskiego –  Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii oraz Pana Karola Kucharczyka  – Prezesa ULKS Guliwer Kielce.

Tematem przewodnim spotkania było wprowadzenie zapasów jako dyscypliny ogólnorozwojowej do programu szkół mundurowych, a także podstawowych na terenie woj. świętokrzyskiego.

Pan Andrzej Supron podkreślił, że zapasy jako olimpijska dyscyplina sportów walki zapewnia wiele korzyści młodym ludziom, wzmacnia psychofizycznie, poprawia sprawność fizyczną. W związku z tym pozwala na profesjonalne przygotowanie do zawodowej służby wojskowej.

Efektem spotkania jest uzgodnienie, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace nad systemowym  rozwiązaniem dla wprowadzenia programu w ramach zajęć wychowania fizycznego w wybranych szkołach.

Załączniki

Relacja Prezesa PZZ
Data: 2019-12-06, rozmiar: 359 KB