5 grudnia 2019

„Trzy kroki do wymiany” – jak zorganizować polsko-​niemiecki projekt wymiany uczniów we współdziałaniu z Polsko-​Niemiecką Współpracą Młodzieży? – Zaproszenie na konferencję warsztatową

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych
Województwa Świętokrzyskiego,

Polsko-​Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) we współpracy ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty, zaprasza Państwa do udziału w warsztatach szkoleniowych dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których celem będzie promocja współpracy i projektów wymiany młodzieży, w szkołach na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego. Konferencja odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. w sali Okrąglak w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach w godzinach 10:00 – 13:30. Szczegółowy program wydarzenia znajduje się w załączniku.

Międzynarodowa wymiana młodzieży odgrywa ważną rolę edukacyjną. Uczestnicy projektów wymiany międzynarodowej mają bez wątpienia możliwość rozwijania kompetencji miękkich t.j. podniesienia kompetencji językowych, wzmacniania umiejętności interpersonalnych, w czasie zagranicznych wyjazdów odnajdowania się w nowych sytuacjach oraz efektywnej pracy w zespołach. Udział w warsztatach pozwoli na zdobycie wiedzy na temat projektów dla szkół oferowanych przez Polsko-​Niemiecką Współpracę Młodzieży. Będzie to także możliwość dowiedzenia się o możliwości uczestnictwa w giełdzie partnerów do projektów online, zorganizowanej przez PNWM, w której można poszukać odpowiedniego partnera w Niemczech oraz dodać własne ogłoszenie. PNWM poinformuje uczestników odnośnie uzyskania wsparcia finansowego oraz merytorycznego. Zostaną zaprezentowane przykłady dobrych praktyk projektowych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w warsztatach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ilość miejsc ograniczona, o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z wizytatorami Kuratorium Oświaty w Kielcach:

Sylwia Kurtek tel.: 41 342 18 27, e‑mail: sylwia.​kurtek@​kuratorium.​kielce.​pl,

Piotr Zimoch tel.: 41–342 15 36, e‑mail: piotr.​zimoch@​kuratorium.​kielce.​pl

lub kierownikiem referatu wspierania z ramienia PNWM – Jarosławem Brodowskim
tel.: 22–518 89 30, e‑mail: brodowski@​pnwm.​org.

Załączniki

Konferencja PNWM – Harmonogram
Data: 2019-​12-​05, rozmiar: 39 KB