5 grudnia 2019

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu LISTOPADZIE 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania:

L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%)
1. Prowadzenie działalności innowacyjnej.
(SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne) 
511 172 33,66 %