5 grudnia 2019

Informacja o realizacji kontroli w listopadzie 2019 r.

W listopadzie 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 40 kontroli planowych.

 

W listopadzie 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 44 kontrole doraźne:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 3 Szkoła podstawowa – 3

 

2. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 1 Przedszkole – 1
3. Inne – 40, w tym:

– organizacja kształcenia specjalnego– 1

– zgodności funkcjonowania szkoły/placówki  z arkuszem organizacji  i przepisami prawa w roku szkolnym 2019/2020 – 37

– organizacja pracy szkoły/placówki – 1

– pozostałe – 1

Przedszkole – 2

Szkoła podstawowa – 34

Szkoła ponadpodstawowa – 3

Placówka oświatowa 1

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
A)    Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • rodziców
4
  • innych podmiotów
2
B)    na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 38