5 grudnia 2019

Rozliczenie rządowego programu „Wyprawka szkolna” za 2019 rok

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie świętokrzyskim

W związku z harmonogramem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji ww. programu. Dotyczy ono liczby uczniów objętych programem oraz wykorzystania otrzymanej w 2019 roku dotacji celowej.

Uzupełnioną tabelę należy przekazać w wersji elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl, a następnie przesłać w formie papierowej  do Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku.

Dotację należy rozliczać z dokładnością do groszy.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Tabela rozliczenie dotacji
Data: 2019-12-05, typ pliku: XLSX, rozmiar: 52 KB