4 grudnia 2019

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa za 2019 rok”

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin,
Organy prowadzące szkoły województwa świętokrzyskiego

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” za rok 2019, który dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i  młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych zgodnie z załączonymi wzorami.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że do sprawozdania należy dołączyć kopie opisanych oraz podpisanych przez upoważnione osoby faktur/rachunków/innych dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

Ww. rozliczenie z wykorzystania wsparcia finansowego należy przesłać w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w  Kielcach 25 -516 al. IX Wieków Kielc 3 oraz w wersji elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

formularz sprawozdania – organ prowadzący szkołę
Data: 2019-12-04, typ pliku: XLSX, rozmiar: 22 KB