4 grudnia 2019

XX Maraton Pisania Listów Amnesty International

Dopiero gdy wsłuchujemy się w problemy bliźnich, możemy usłyszeć bicie ich serc. (Marek Łukaszewicz)

Szkoła Podstawowa nr 39 serdecznie zaprasza w imieniu Amnesty International  na XX Maraton Pisania Listów, który odbędzie się w naszej szkole w dniu 11 grudnia 2019 (środa) w godz. 9.00 – 19.00.

W tym dniu będą pisane listy  w obronie „więźniów sumienia”, czyli  ludzi więzionych na całym świecie za walkę o przestrzeganie praw człowieka lub w obronie ludzi czy całych społeczności, wobec których prawa człowieka są łamane.

Szczegółowe informacje: https://​sp39kielce​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​x​x​-​m​a​r​a​t​o​n​-​p​i​s​a​n​i​a​-​l​i​s​t​o​w​-​a​m​n​e​s​t​y​-​i​n​t​e​r​n​a​t​i​o​nal