3 grudnia 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w listopadzie 2019 r.

W listopadzie 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali:

  • 3 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, Rodzice są partnerami przedszkola.
  • 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań:  Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne, Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
  • 4 ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Przedszkole w planowaniu uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
  • 1 ewaluacje problemowa doraźna w zakresie wymagań: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne, Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Ewaluacje odbyły się w szkołach podstawowych, przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Raporty z ewaluacji zamieszczane są na stronie www.npseo.pl/action/raports