2 grudnia 2019

Darmowy „Podręcznik użytkownika dla Nauczycieli” portalu „Matematyczne Zoo”

Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej informuje o realizowanym projekcie druku darmowego podręcznika zaznajamiającego nauczycieli z nowoczesnymi technologiami i serwisem „Matematyczne Zoo”. Publikację tę przekazuje do szkół – bibliotek szkolnych.

„Matematyczne Zoo” to polski portal edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych. Składa się z zadań matematycznych do rozwiązywania online, w atmosferze nauki przez zabawę. Treści zebrane w ponad 600 gier prezentują najważniejsze zagadnienia podstawy programowej.

W „Podręczniku użytkownika dla Nauczycieli” przedstawione są możliwości i zalety korzystania z serwisu. Podręcznik może mieć wpływ na pozytywną zmianę postawy nauczycieli w stosunku do nowoczesnych technologii, a jego forma papierowa stanie się wygodną podpowiedzią jak efektywniej korzystać z zasobów serwisu i w krótkim czasie pomoże podnieść poziom umiejętności korzystania z niego.

Szczegółowe informacje: https://​www​.matzoo​.pl/​f​o​r​m​u​l​a​r​z​_​p​o​d​r​e​c​z​nik