2 grudnia 2019

Rekrutacja nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli: polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2020/​2021 w krajach Europy Środkowo-​Wschodniej oraz Azji.

Wiecej informacji na temat rekrutacji można znaleźć na stronie stronie www​.orpeg​.pl.

Ogłoszenie jest dostępne w załączeniu: Ogłoszenie – rekrutacja nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą