29 listopada 2019

Pilne! Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej w publicznych szkołach podstawowych – termin wypełnienia do 30 listopada 2019 r.

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/202 odbywa się monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej w publicznych szkołach podstawowych. Monitorowanie nie dotyczy szkół filialnych.

Arkusz monitorowania jest już dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony formularz.    

Przed zamknięciem formularza należy sprawdzić, czy została udzielona odpowiedź na każde pytanie.
Jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona.

Wersje tekstowe arkusza monitorowania (w formacie .doc i .pdf) zostały opublikowane
na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Jakość edukacji\Nadzór pedagogiczny.

Prosimy o niezwłoczne i terminowe wypełnienie ww. arkusza.

Załączniki

Załącznik - monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej
Data: 2019-11-29, typ pliku: PDF, rozmiar: 586 KB