12 stycznia 2023

SIO. Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi spełniający obowiązek szkolny w ORW

System Informacji Oświatowej

Uwaga! Ośrodek rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW) też jest ośrodkiem rewalidacyjno-wychowawczym (ORW)!

Uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi, który jest klasyfikowany przez daną szkołę, a faktycznie nie chodzi do tej szkoły, natomiast spełnia obowiązek szkolny w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (ORW) powinien być zarejestrowany w dwóch jednostkach:

 1. Szkoła, która klasyfikuje tego ucznia, wykonuje następujące czynności w aplikacji SIO:
  1. rejestruje ucznia,
  2. rozpoczyna mu naukę,
  3. przypisuje go do oddziału podstawowego, do którego powinien chodzić,
  4. rejestruje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze sprzężeniami,
  5. przy dodawaniu okresu obowiązywania tego orzeczenia zaznacza, że spełnia on obowiązek szkolny w ORW (ta opcja jest konieczna, żeby w raporcie subwencyjnym nie została omyłkowo naliczona dla szkoły waga P8);
 2. ORW, do którego faktycznie ten uczeń uczęszcza, wykonuje w swoim SIO następujące czynności:
  1. rejestruje ucznia,
  2. przypisuje go do oddziału dodatkowego: „Zajęcia dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET”,
  3. rejestruje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze sprzężeniami,
  4. dodaje okres obowiązywania orzeczenia.

Dopiero taka rejestracja skutkuje poprawnym naliczeniem odpowiednich wag w zestawieniu subwencyjnym.

UWAGA! Często popełnianym przez szkoły obwodowe błędem jest zaznaczanie w danych dziedzinowych dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi opcji:

 • Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą — nauczanie domowe lub
 • Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą — nauczanie domowe.

Pobyt w ORW nie jest nauczaniem domowym!