26 listopada 2019

Sprawozdanie z drugiego szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego

Miło nam poinformować, że w dniu 21 listopada 2019 roku odbyło się drugie spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego. Dzięki uprzejmości i gościnności Władz Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach szkolenie odbyło się w siedzibie głównej Uczelni, która mieści się przy ul. Ponurego Piwnika 49 w Kielcach.

Organizatorem szkoleń, które organizowane są od 2016 r. jest Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik. Pan Kurator wraz z Dyrektorem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach Panem Zbigniewem Wojciechowskim oraz Dyrektorem Wydziału Pedagogicznego Staropolskiej Szkoły Wyższej Panią dr Elżbietą Męciną – Bednarek uroczyście powitali przybyłych na szkolenie dyrektorów szkół/placówek.

W naradzie uczestniczyło 65 dyrektorów. Podczas spotkania pracownicy Kuratorium Oświaty omówili zagadnienia dotyczące:

  • Oceny pracy nauczycieli w świetle nowych przepisów prawa oświatowego (kierownik Oddziału w Ostrowcu Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach starszy wizytator Pan Wiesław Gruszka).
  • Opracowania i ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego (wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach Oddział w Busku – Zdroju Pani Irena Sobieraj).

W trakcie rozmów z pracownikami Kuratorium Oświaty uczestnicy szkolenia podkreślali szczególne znaczenie organizowanych szkoleń. Kolejne szkolenie planowane jest w styczniu 2020 r.