22 listopada 2019

Ogólnopolski projekt „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska 2020”

Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska jest projektem edukacji chóralnej realizowanym przez Narodowe Forum Muzyki współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ma na celu upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej. Zadania merytoryczne Projektu realizowane będą we współpracy z doświadczonymi chórmistrzami oraz kadrą dydaktyczną uczelni artystycznych, przy wsparciu finansowym jednostek samorządu terytorialnego.

Narodowe Forum Muzyki ogłasza nabór zgłoszeń do udziału w ogólnopolskim projekcie Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska 2020 w terminie od 12 listopada do 9 grudnia 2019 r. Zgłoszenia  i wnioski o przyjęcie do projektu przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularzy zamieszczonych w okresie naboru na stronie NFM (www.nfm.wroclaw.pl). Szczegółowy Regulamin oraz wzory wniosków znajdują się na stronie NFM. Zgłoszenia przesłane inną drogą nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji: www.nfm.wroclaw.pl/projekty/akademia-choralna

Kontakt: