22 listopada 2019

Informacja z konferencji „Doradztwo metodyczne – wyzwania i szansa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli”.

W dniu 15 listopada 2019 r. w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej odbyła się konferencja pn. „Doradztwo metodyczne – wyzwania i szanse w doskonaleniu zawodowym nauczycieli”, która została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. W konferencji udział wzięli Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty – Pani Katarzyna Nowacka, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii – Pan Zbigniew Wojciechowski, dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli: Pani Barbara Dziedzic – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Pani Jolanta Maślicha – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Pan Jacek Wołowiec – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, wicedyrektorzy i konsultanci Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz nauczyciele doradcy metodyczni. Wyjątkowym wydarzeniem konferencji było wręczenie przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty powierzeń zadań nowo powołanym doradcom metodycznym.

Myślą przewodnią konferencji były słowa Michała Anioła „Ciągle się jeszcze uczę”, które przyświecały tematyce spotkania – roli doradztwa metodycznego w doskonaleniu nauczycieli. Prelegenci poruszali tematy dotyczące nowych przepisów prawa w zakresie organizacji doradztwa metodycznego, dobrych praktyk z obszaru doradztwa oraz wyzwań i szans w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Podczas spotkania omówiono założenia Świętokrzyskiej Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli – doradców metodycznych oraz przedstawiono ofertę doskonalenia zawodowego.

Podsumowując konferencję Świętokrzyski Kurator Oświaty wskazał na tworzenie nowej jakości w doskonaleniu nauczycieli wskazując doradztwo metodyczne jako rodzaj coachingu eksperckiego – trenera nauczyciela. W takim rozumieniu w pojęciu doradztwa metodycznego zwierają się takie działania jak: wsparcie, doradztwo, indywidualna pomoc, motywowanie i pomoc w rozwoju.

Załączniki

Prezentacja Dobre praktyki w SODMiDN w Kieclach
Data: 2019-11-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 1 019 KB
Prezentacja Dobre praktyki - PODiDN w Busku-Zdroju
Data: 2019-11-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 4 MB
Prezentacja Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia - SCDN
Data: 2019-11-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 944 KB