22 listopada 2019

Poradnik prawny dla uczniów szkół ponadpodstawowych

W ramach pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i podejmowania działań edukacyjnych Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało innowacyjny poradnik prawny pn. „Przychodzi uczeń do prawnika…”, który jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Ma on uświadamiać, że znajomość prawa jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu. Przedstawione w nim informacje, m.in.: dotyczące kształtowania się odpowiedzialności młodych ludzi za popełnione przez nich czyny, czy umiejętności mediacji i rozwiązywania spraw polubownie, napisane są  językiem dostosowanym do odbiorców. Przewodnikiem po podręczniku jest rodzina Poprawnych i ich błyskotliwy pies Paragraf, którzy starają się ułatwić czytelnikom zrozumienie przepisów prawa, z którymi spotykają się w codziennym życiu.

Poradnik dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/edukacja-prawna/