21 listopada 2019

Terminarz składania wniosków o przyznanie odznaczeń oraz nagród w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Odznaczenie/nagroda Termin Wymagane dokumenty
1. Ordery, odznaczenia państwowe:
1) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
2) Złoty Krzyż Zasługi
3) Srebrny Krzyż Zasługi
4) Brązowy Krzyż Zasługi
20 grudnia 2019 r.  1) wniosek o nadanie orderu-

odznaczenia – dwa egzemplarze

2) zapytanie o udzielenie informacji

o osobie – jeden egzemplarz

Rejestracja wniosków poprzez formularz on-line

Medale za Długoletnią Służbę:
1) Medal Złoty za Długoletnią Służbę
2) Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
3) Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
1)    wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę – dwa egzemplarze

2)    zapytanie o udzielenie informacji o osobie – jeden egzemplarz

Rejestracja wniosków poprzez formularz on-line

2. Medal Komisji Edukacji Narodowej 29 lutego 2020 r. 1) wniosek o nadanie Medalu KEN – dwa egzemplarze

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych -oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy – jeden egzemplarz

3. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 30 maja 2020 r. 1) wniosek o przyznanie nagrody    MEN  – dwa egzemplarze

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie nauczyciela, którego wniosek dotyczy – jeden egzemplarz

4. Nagroda Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 31 sierpnia 2020 r. 1) wniosek o przyznanie nagrody ŚKO – jeden egzemplarz

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie nauczyciela, którego wniosek dotyczy – jeden egzemplarz

 

Podstawy prawne, druki wniosków oraz informacje na temat sposobu ich wypełnienia: https://kuratorium.kielce.pl/pl/zalatwianie-spraw/nagrody-odznaczenia/