21 listopada 2019

Podsumowanie konferencji dla dyrektorów tzw. „małych szkół”

W dniu 13 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej w Śniadce odbyła się konferencja, w której wzięło udział 53 dyrektorów i nauczycieli szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne. Konferencję otworzył Pan Zbigniew Wojciechowski – dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyły również: Pani Beata Niziołek – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii, Pani Barbara Maciejewska i Pani Barbara Krzemińska – starsi wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W trakcie konferencji przedstawiono tematykę związaną z edukacją włączającą w szkołach ogólnodostępnych. Pani Barbara Maciejewska omówiła zagadnienie dotyczące wspomagania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach ogólnodostępnych. Z kolei Pani Barbara Krzemińska przedstawiła działania Kuratorium Oświaty w Kielcach związane z upowszechnianiem edukacji włączającej.

O rodzajach orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne mówiła Pani Grażyna Jabłońska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starachowicach. Pani Katarzyna Nowak w zastępstwie dyrektora Szkoły Podstawowej w Śniadce oraz Pani Anna Michalska – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starachowicach zaprezentowały sposoby realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Śniadce.

Podczas spotkania Pani Kazimiera Grzejszczyk- Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka przybliżyła obecnym na konferencji działalność i sukcesy szkoły od momentu przejęcia jej przez stowarzyszenie. Zachęcała dyrektorów małych szkół do pozyskiwania środków unijnych na cele oświatowe, dzięki którym uczniowie będą mieli zwiększone szanse na wszechstronny i harmonijny rozwój.