20 listopada 2019

IV Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Rady Rodziców to ważni członkowie szkolnej społeczności. Ich przedstawiciele, a także dyrektorzy i osoby zaangażowane w rozwijanie działalności oświatowej, spotkają się 7 grudnia 2019 r. na IV Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców. Spotkanie organizowane jest przez Fundację Rodzice Szkole oraz Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: http://radyrodzicow.pl/index.php/iv-ogolnopolska-konferencja-rad-rodzicow