18 listopada 2019

Spotkanie dyrektorów szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego z przedstawicielami Politechniki Świętokrzyskiej

W dniu 14 listopada 2019 r. w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Politechnikę Świętokrzyską  poświęcone problemowi pozyskiwania nauczycieli przedmiotów zawodowych.

W spotkaniu udział wzięli: Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Artur Maciąg, dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego z województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych powołanej przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty, a także pracownicy PŚK, studenci I, II i III stopnia oraz absolwenci uczelni.

W związku z coraz większym zainteresowaniem uczniów kształceniem w szkołach branżowych i technikach w ostatnim czasie w placówkach województwa świętokrzyskiego pojawił się problem związany z deficytem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej przedmiotów zawodowych.

Na wstępie Świętokrzyski Kurator Oświaty zasygnalizował problem w pozyskiwaniu kadry kształcącej w zawodach szkolnictwa branżowego. Szczególną uwagę zwrócił na bardzo duże braki w branży informatycznej, mechatronicznej i elektrycznej. Nadmienił również o coraz częstszym zatrudnianiu nauczycieli emerytów w maksymalnym wymiarze czasu pracy. Zachęcał wszystkich zebranych do podejmowania pracy przez osoby młode, posiadające najbardziej aktualną wiedzę o nowinkach technicznych oraz potrafiących zachęcić młodzież do nauki poprzez własny przykład.

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Artur Maciąg wskazał pozytywne aspekty pracy nauczyciela oraz zachęcał osoby obecne na spotkaniu do nawiązania współpracy z dyrektorami szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego.

Podczas spotkania dyrektorzy szkół wskazali na trudności w zatrudnianiu nauczycieli w deficytowych specjalnościach. Zasygnalizowali, że coraz częściej zaczyna brakować fachowców z branży logistycznej, spedycyjnej i budowlanej, a także nauczycieli przedmiotów ścisłych jak matematyka, fizyka i chemia. Uczestnicy w trakcie dyskusji poszukiwali rozwiązań w celu zaspokojenia braków kadrowych. Zainteresowanym zostały przedstawione warunki zatrudnienia w szkołach publicznych i niepublicznych oraz niezbędne kwalifikacje zawodowe. Zwrócono szczególną uwagę na możliwość nabycia uprawnień pedagogicznych. Ważnym tematem dyskusji było odnowienie współpracy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego z uczelniami wyższymi.

Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem, zebrani chętnie uczestniczyli w dyskusji. Dyrektorzy mieli możliwość poinformowania kandydatów o ofercie pracy w swojej szkole. Spośród 250 uczestników 74 wyraziło chęć podjęcia pracy w szkole. Liczna grupa studentów pozostała po spotkaniu nawiązując indywidualne kontakty z obecnymi dyrektorami szkół.