15 listopada 2019

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Matematyczny Wszechświat”

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki pod patronatem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, udział w konkursie jest nieodpłatny. Główne cele konkursu to popularyzacja matematyki oraz propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczny Wszechświat”.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: https://www.snm.edu.pl/p/konkurs-matematyczno-plastyczny.html