14 listopada 2019

Zaproszenie do dzielenia się dobrymi praktykami z zakresu działalności innowacyjnej szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych,

Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – Wydział Innowacji i Rozwoju zaprasza do dzielenia się dobrymi praktykami z zakresu działalności innowacyjnej szkół i placówek oświatowych.

Obecne przepisy prawa oświatowego traktują działalność innowacyjną jako integralny element pracy każdej szkoły. Dlatego też, jesteśmy świadomi tego, jak dużo cennych inicjatyw jest realizowanych w polskich szkołach, jak wielu nauczycieli i dyrektorów poszukuje nowych metod i form pracy. Mamy nadzieję, że ich upowszechnienie będzie inspiracją do wprowadzania kolejnych zmian i rozwoju szkół.

Zachęcamy autorów innowacji pedagogicznych do zgłaszania dobrych praktyk. Zgłoszenie należy przesłać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ7LipwOHinkFowEBRYuc-4p0kfYPWUMEjpR-DetH5YcdFWg/viewform

Dobre praktyki zostaną zebrane i opublikowane na stronie internetowej ORE. Wydział Innowacji i Rozwoju zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszonych innowacji.

Osoba do kontaktu:
Bogusława Kalinowska
tel. 22 570 83 25
e-mail: 
boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl