14 listopada 2019

„Mury i mosty-uczeń niepełnosprawny w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej”  – relacja z warsztatów dla dyrektorów i nauczycieli

W dniu 7 listopada 2019 r. z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Kielcach w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych z województwa świętokrzyskiego w ramach projektu „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”.

Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Nowacka – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, która w swoim wystąpieniu wskazała, iż zagadnienia związane z edukacją włączającą są jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wręczając Pani Marzenie Sali- Dyrektorowi Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej podziękowania za współorganizację warsztatów, podkreśliła zaangażowanie wszystkich pracowników poradni w przygotowanie tego przedsięwzięcia.

Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Bilska – Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego podkreślając rolę i potrzebę organizowania  tego typu  inicjatyw, gdyż służą one wsparciu nauczycieli w realizacji zadań związanych z organizacją kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wprowadzeniem do tematyki warsztatów była prezentacja przygotowana przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Kielcach na temat zadań szkoły w kontekście edukacji włączającej.

Warsztaty dla nauczycieli poprowadzili specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej.

Na zakończenie spotkania zorganizowano, dla zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, indywidualne konsultacje ze specjalistami.