13 stycznia 2021

Wyliczanie etatów nauczycieli do części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok (przykład oraz kalkulator)

Do pobrania materiały opracowane przez MEN:

Kalkulator opracowany w Kuratorium Oświaty w Kielcach (uwzględniający bardziej skomplikowane jednostki złożone):