12 listopada 2019

SIO. Wstępne raporty subwencyjne

W Strefie SIO zostały udostępnione wstępne raporty subwencyjne. Mają one jedynie charakter pomocniczy przy weryfikacji danych do naliczania subwencji na rok 2020.

NIE NALEŻY POTWIERDZAĆ POPRAWNOŚCI LUB JEJ BRAKU DO MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ.

Weryfikacja ostatecznych danych subwencyjnych na rok 2020 nastąpi w terminie późniejszym zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1942). O szczegółach procesu potwierdzania danych do subwencji będą Państwo poinformowani w terminie późniejszym.

Link do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020:

Dodatkowe wyjaśnienia: