12 listopada 2019

Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej w publicznych szkołach podstawowych

Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/​2020 odbędzie się monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej w publicznych szkołach podstawowych. Monitorowanie nie dotyczy szkół filialnych.

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www​.seo2​.npseo​.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam formularz, wcześniej dostępny w wersji tekstowej.

Wersje tekstowe arkusza monitorowania (w formacie .doc i .pdf) zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Jakość edukacji/​Nadzór pedagogiczny.

O terminie wypełnienia ww. arkusza zostaną Państwo powiadomieni kolejnym komunikatem.

Załączniki

Załącznik – Wykaz szkół do monitorowania
Data: 2019-​11-​12, rozmiar: 50 KB