8 listopada 2019

Zaproszenie do kampanii „Nie hejtuję – reaguję”

Szanowni Państwo,

dzisiejszy internet zalewany jest treściami, które mają znamiona mowy nienawiści, hejtu i cyberprzemocy. Obrażanie, znieważanie i ośmieszanie to stały krajobraz w komentarzach pod filmami, zdjęciami, postami, czy artykułami. Tymczasem powszechność hejtu i mowy nienawiści w sieci niosą za sobą konsekwencje nie tylko dla ofiar, ale także dla innych ich odbiorców, którzy oswajają się z przemocą w internecie i funkcjonują w atmosferze przyzwolenia na nią.

Dlatego Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjno-profilaktyczną pn. „Nie hejtuję – reaguję”, w której szczególny nacisk położony jest na rolę świadków hejtu, cyberprzemocy i mowy nienawiści. Kluczową kwestią walki z hejtem jest bowiem reagowanie na to zjawisko – a reagować powinny zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu. Kampania zwraca uwagę na konieczność podejmowania działania w sytuacji zetknięcia z cyberprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści administratorom stron czy wsparcie dla ofiary.

Kampania skierowana jest zarówno do młodzieży, jak i uczniów klas szkół podstawowych, którzy aktywnie zaangażują się w tworzenie przekazów kampanii, aby była jak najbardziej atrakcyjna i zrozumiała dla ich rówieśników.

Proponujemy działania dla trzech grup wiekowych: 7-9 lat, 10-13 lat oraz 14-17 lat.

Dla uczniów w wieku 7-9 oraz 10-13 lat proponujemy dwa rodzaje działań:

  1. zajęcia profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy, hejtu oraz mowy nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka w tych procesach. Zajęcia należy przeprowadzić w oparciu o konspekt przygotowany przez Fundacje Dajemy Dzieciom Silę w dwóch wariantach: dla klas 1-3 oraz 4-6;
  2. konkurs na najlepszy plakat, zwracający uwagę na problematykę cyberprzemocy. Zwycięskie plakaty będą promować całą kampanię i zostaną rozdystrybuowane do 1000 szkół.

Działania skierowane do starszych uczniów (14-17 lat) obejmować będą jednodniowe warsztaty dla 50 osób wraz z nauczycielami, zorganizowane w Warszawie. Młodzież pod okiem trenerów metody design thinking będzie pracować nad przekazem kampanijnym wyrażającym sprzeciw wobec hejtu oraz podkreślającym rolę świadków w przeciwdziałaniu temu zjawisku. W efekcie pracy powstaną hasła, które w formie graficzno-typograficznej promowane będą w mediach społecznościowych oraz rozesłane do szkół w formie plakatów.

Aby przeprowadzić zajęcia dla klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych oraz wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się na platformie edukacyjnej a następnie pobrać materiały, potrzebne do przeprowadzenia zajęć.

 Link do wydarzenia:  Nie hejtuję – reaguję 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.