7 listopada 2019

Program „Trzymaj Formę!”

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w programie „Trzymaj Formę!”.

Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program skierowany jest do uczniów klas V‑VIII szkół podstawowych. Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, opracowują najlepsze i najciekawsze metody propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno w szkole, jak i w rodzinie.

Szkoły, które zarejestrują się do programu do dnia 8 listopada 2019, otrzymają nieodpłatnie zestaw nowoczesnych materiałów dydaktycznych, pomocnych w realizacji programu.

Więcej informacji o programie na stronie www​.trzymajforme​.pl.